Архивен кадър от 2014 година

Архивен кадър от 2014 година на коледно тържестов в МБАЛ БЛАГОЕВГРАД

Снимката ни изпрати бате Митко Филипов