Моят град – Благоевград, няколко прекрасни снимки, направени за медията Благоевград ИЮ