Archive for August, 2015

Със скутера на дедо Божин в село Стара Кресна

Sunday, August 2nd, 2015

Със скутера на дедо Божин в село Стара Кресна

на стара кресна със скутера на дедо Божин