Archive for the ‘Първи кадри’ Category

Илиян на третия ден от раждането

Friday, May 21st, 2010

Това е първото клипче, което записахме от третия ден на раждането на Илиян.
На тати кротушкото само гледка, без да плаче, наслаждавайки се на любовтта на мама Дили.