Posts Tagged ‘строител’

Илиян на строителния обект с мама и тате

Thursday, August 5th, 2010

Е, трябваше да поработим малко. Доста помогнах на мама и тате, много колички тухли и пясък прекарах. Ето вижте ме, това съм аз:

Виждате ли? Още не мога да ходя, но мога да бутам колички с пясък. :)))