Вече сме във втори клас!

Удостоверение за завършване на първи клас с Отличен получи Илиян и компания ..