На събор в село Стара Кресна, Ощава

2022

Вчера и днес бяхме на събор на Света Петка, местост в село Ощава.

Традиционен събор, на който всяка година се събират жители на селата Сенокос, Стара Кресна, както и от околни населени места и по тръдиция честват събор.

Аз и дядо Божин
Мама и тате

По традиция, това е един от най-големите събори в Пиринско… Вижте видео…