Ние вече сме грамотни ..

Ние вече сме грамотни … снимка от тържеството, на което показахме, че можем да четем и пишем …

Iliyan INFO