Първата ми двойка …

Първата ми двойка … в училище …