Професионално кухненско оборудване за детски градини

2023

Въведение

Всяка детска градина в България предоставя храна за малчуганите.

Детското заведение е място, където за децата се грижат възрастни. Важно е децата да са в безопасност и добре нахранени, така че е важно да разполагате с качествено кухненско оборудване във вашето детско заведение.
Ползите от инвестицията в професионално кухненско оборудване включват:

По-добри здравни стандарти: Вашият персонал може да приготвя здравословни ястия за децата, като използва висококачествени прибори и уреди, които ще им помогнат да ги поддържат във форма и активни през целия им престой във вашето заведение. Това също гарантира, че няма да се разболеят лесно, докато са с вас, защото няма да бъдат изложени на вредни бактерии или вируси, открити върху евтини прибори или уреди, използвани от други съоръжения (напр. такива без подходящи процедури за почистване).
Видове кухненско оборудване
Видовете кухненско оборудване, което ще трябва да закупите, зависят от вида на детската градина, която управлявате. Ако това е съоръжение с пълен набор от услуги, с кафене и други услуги, ще ви трябват различни видове оборудване, отколкото ако това е просто следучилищна програма, при която децата сами си носят обяда и закуските.

Следният списък включва всички основни категории:

Готварски уреди – котлони, фурни, микровълнови печки и други уреди, използвани за приготвяне на храна;
Хладилна техника – хладилници/фризери (с изключение на фризерните ракли), които се използват за съхранение на бързоразвалящи се храни;
Оборудване за съхранение – шкафове или рафтове, в които могат да се съхраняват неразвалящи се храни; Почистващо и санитарно оборудване

Съображения за безопасност

Уверете се, че кухнята е защитена от деца, така че малките деца да нямат достъп до опасно оборудване.
Уверете се, че цялото оборудване за приготвяне на храна е правилно поддържано и почистено.
Следвайте местните разпоредби за безопасност по отношение на използването на ножове, горещи печки и други потенциално опасни предмети в кухненската зона на вашето детско заведение.
Избор на качествено кухненско оборудване
Когато избирате правилното кухненско оборудване за вашето детско заведение, важно е да имате предвид характеристиките и функционалността на всеки артикул. Също така искате да проучите марки, които са се доказали като надеждни в миналото.
Ето няколко съвета:

Преценете дали избраната от вас марка има или не добра репутация сред други собственици на подобни фирми.
Проучете какво казват другите клиенти за опита си с тази марка, особено по отношение на издръжливостта и ефективността във времето.
Бюджетиране на кухненско оборудване
Когато пазарувате кухненско оборудване, важно е да вземете предвид цената на всяка част. Ще искате да вземете предвид следните фактори:

  • Първоначалната покупна цена
  • Такси за поддръжка
  • Разходи за подмяна, ако нещо се повреди или износи с времето

Ако имате голям бюджет и нямате нищо против да платите повече предварително, тогава закупуването на ново оборудване ще бъде по-малко притеснително. Ако обаче средствата ви са ограничени и трябва да ги разтегнете доколкото е възможно, тогава използваното оборудване може да е по-привлекателно, тъй като вероятно ще струва по-малко от новите артикули. В допълнение към спестяването на пари за първоначални разходи като този, той може да използва по-малко енергия от по-новите модели поради по-старата си технология – което може да спести пари както от сметки за електричество, така и от разходи за поддръжка с течение на времето

Монтаж на кухненско оборудване

Когато инсталирате кухненско оборудване, е важно да следвате инструкциите на производителя. Квалифициран изпълнител ще знае как да инсталира вашето оборудване безопасно и правилно. Ако не сте сигурни от какъв тип изпълнител се нуждаете, попитайте местния строителен отдел за помощ или проверете онлайн за изпълнители, които са специализирани в търговски кухни.

  • Уверете се, че всички електрически контакти и водопроводи са правилно монтирани от електротехник или водопроводчик, преди да започнете работа по вашето ново кухненско оборудване.
  • Уверете се, че всички вентилационни капаци се вентилират директно навън; не ги вентилирайте през таванско помещение или комин (освен ако не е изрично препоръчано от производителя).Поддръжка на кухненско оборудванеРедовно почистване и дезинфекция на оборудването
  • Подмяна на износени части
  • Планиране на редовна поддръжка и инспекции
  • Обучаващ персонал за кухненско оборудване

Програмата за обучение трябва да започне с преглед на кухненското оборудване, включително видовете и употребата на всеки артикул. Персоналът трябва да бъде обучен как да използва безопасно всяко парче, както и правилните методи за почистване. Също така е важно редовно да се осигуряват опреснителни курсове, така че всички членове на персонала да са запознати с това как работят нещата в кухнята.

Заключение

Сега, след като прочетохте тази статия, трябва да разберете по-добре значението на професионалното кухненско оборудване в детските заведения. Знаете, че инвестирането в качествено кухненско оборудване може да бъде от полза за вашето детско заведение и членовете на неговия персонал, като направи работата им по-лесна и по-ефективна.
Може би се чудите какви видове професионално кухненско оборудване биха задоволили най-добре вашите нужди. Ето защо създадохме обширен списък с опции по-долу!