Интересни скоропоговорки

Интересни скоропоговорки, ако и вие като мен – Илиянчо сега проговаряте :)

Пет пъти престилката прала Петрана, престилката пак неопрана!
——–
Бъбриви бодри бобри бодро бъбрят. Бъбрете бодро, добри бъбриви бобри!
——–
Слънчо гледа слънчогледа, слънчогледа гледа Слънчо.
——–
Сака отиде при Сака да си сака сака, но Сака не сака, Сака да си сака сака
——–
Вили с Лили сини сливи свили.
——–
Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец, здрав да бъдеш, Здравко.
——–
Русо прасе просо пасе, паси, прасе опрасено, русо просо некосено
——–
Чер човек, черновежд, черноок, чернобрад, черномустакичастичък.
——–
Ших ширит, свих ширит, ших, свих сив ширит
——–
Кръстю кръстици кръстосва, добре кръстосвай Кръстю кръстиците!
——–
Сашо суши шише на шейсет и шестото широко шосе.

Add a comment