Хипер Яко
Илиян на строителния обект с мама и тате
0870
Е, трябваше да поработим малко. Доста помогнах на мама и тате, много колички тухли и пясък прекарах. Ето вижте ме, това съм аз: Виждате ли?