Да бъдем добри
Да помогнем на кака Сани
0957
Днес, 15 Декември, с тати изпратихме дарение с надеждата да помогнем на кака Сани. Дарението е скромно – едва 20 лв., но се надяваме, че цяла България