Днес, 23 юли 2012, ядохме торта и в детската ясла…

Днес, Понеделник – 23 Юли 2012 г. папкахме тортичка и в детската градина…

Ето и снимките: