Архивен кадър от 2014 година

Коледа 2014

Архивен кадър от 2014 година на коледно тържестов в МБАЛ БЛАГОЕВГРАД

Снимката ни изпрати бате Митко Филипов