Почистване на септични ями – поддръжка и профилактика

Септичните ями служат за събиране и неутрализиране на битовите отпадъци. Има райони, в които няма съществуваща централна канализация за отвеждане на отпадъчните води и затова се налага изграждането на специални системи със септични ями.

Именно тези съоръжения ще имат нужда от почистване и правилно поддържане. Един от начините за елиминиране на битовите отпадъци от септичните ями е тяхното изпомпване.

Друго решение, което е и по-скъпо струващо, е да се изгради самостоятелна канализационна система, в която са включени и възможности за диагностиране на цялата тръбопроводна система.

Това, което се налага да направите, е да поискате услугите на специализирана фирма, която предлага почистване на септични ями. Цената на тази услуга ще зависи и от големината на самата септична яма. Специалистите, които ще дойдат на място, ще направят оглед по Ваша заявка и ще Ви предложат начини за справяне с напълнилата се вече септична яма. Те разполагат с необходимото оборудване и техника, с които бързо и качествено ще отводнят и почистят Вашата септична яма.

Има случаи, когато се случват и някакви неизправности, в резултат на което се появява неприятна миризма. Тя може да бъде причинена както от някакви механични повреди, така и от някакъв гнилостен процес, който протича в ямата. Това налага незабавното й почистване. Гнилостните процеси и мириса, който е силно неприятен говорят за това, че обемът на отпадъчните води е превишен.  Това е явен сигнал за необходимост от задължително почистване. Бактериалното почистване е един добър начин за справяне. В същото време, обаче, през зимата, когато температурите са по-ниски, бактериите престават да бъдат ефективни, което води до образуване на неприятната миризма от гнилостните процеси и от нуждата от почистване на септични ями.

Ако това се случва и в септичната яма на Вашата улица, можете да потърсете добри експерти, които да я почистят. Такава фирма е „Евроканал” ЕООД, която работи на територията на София и околностите,  можете да я откриете на адрес: кв. Врaждебна ул.46 N2a или на тел.: 0878 777 807