2023
Професионално кухненско оборудване за детски градини
01.5k.
Въведение Всяка детска градина в България предоставя храна за малчуганите. Детското заведение е място, където за децата се грижат възрастни.